Korfimkerij Erve Eme

Erve Eme is een reconstructie van een Frankisch dorp waar je kunt zien en meemaken hoe het leven in 700 na christus moet zijn geweest. In dit dorp staat ook een historische bijenstal met korven waar ik de imker van ben.

Honing was in die tijd een belangrijke zoetstof. Reden om bijen, die van oorsprong in holle bomen woonden, in korven te gaan houden zodat dit kostbare goedje makkelijker geoogst kon worden.

Op Erve Eme staan de korven ter educatie. Honing oogsten in die tijd ging er niet zachtzinnig aan toe, de bijen van een aantal korven werden gedood om de honing te kunnen oogsten. Van de korven die overbleven liet men de bijen in het voorjaar zwermen. Deze 'nieuwe' volken werden weer in de lege korven gehouden.

Erve Eme heeft een eigen website.