Mijn kijk op permacultuur

Vaak wordt mij gevraagd om in 2 zinnen uit te leggen wat permacultuur is. Lastig, ik kan er een hele avond over vertellen, maar dit is dan meestal mijn antwoord:

"Gebruik de ruimte die je ter beschikking hebt zo efficiënt mogelijk, zodat er voldoende ruimte overblijft voor anderen. Hiervoor zijn er een aantal ontwerpprincipes die je kunt toepassen."

Onder ruimte versta ik een (moes)tuin, maar dat zou net zo goed een woning of een leefomgeving kunnen zijn. De ruimte die je ter beschikking hebt is vaak beperkt. Door het toepassen van de permacultuur ontwerpprincipes zorg je voor voldoende opbrengst.

De ontwerpprincipes
Het voert te ver om hier alle principes uit te leggen, daarom alleen een opsomming van de belangrijkste:

- pas (zoveel mogelijk) een gesloten kringloop toe
- zorg voor biodiversiteit
- gebruik (zoveel mogelijk) biologische energiebronnen
- pas versnelde successie toe
- stapel in tijd en ruimte
- maak gebruik van zones en sectoren
- een element heeft meerdere functies
- meerdere elementen vormen tesamen een functie
- functionele relaties dmv. de juiste plaatsing van de elementen
- randen en overgangsgebieden hebben meerwaarde

In al mijn ontwerpen probeer ik zoveel mogelijk van deze ontwerppricipes toe te passen om tot een zo hoog mogelijke opbrengst te komen.

Hergebruik materialen
Bij al mijn ontwerpen probeer ik zoveel mogelijk om de materialen die al aanwezig zijn te hergebruiken. Dit scheelt veel onnodig afval en energie voor het produceren van nieuwe materialen.

Mocht materiaal niet aanwezig zijn dan probeer ik het eerst op de 2e hands markt te verkrijgen. Pas als dat niet lukt schaf ik het nieuw aan, maar dan wel een zo duurzaam mogelijk product!

Toepassingen
Zoals ik hierboven al schreef kun je de permacultuur ontwerpprincipes toepassen om ruimtes in te vullen. Ik hou me vooral bezig met (eetbare) tuinen. Denk hierbij aan:

- het eetbaar maken van een (achter)tuin
- het inrichten van een moestuin
- het inrichten van een balkon
- aanbrengen van elementen zoals een kruidenspiraal, een aardbeientoren of pergola's
- etc.

Voor meer informatie over het toepassen van permacultuur in uw situatie kunt u altijd contact met mij opnemen.